تکلیف

تعیین و تصحیح تکالیف

در کلاس‌های حضوری، تعیین و تصحیح به راحتی انجام پذیر است. معلم برای مرور دروس تکالیفی برای دانش‌آموزان تعیین می‌کند و دانش‌آموزان در موعد مقرر شده تکالیف حل شده را به معلم تحویل می‌دهند اما در آموزش مجازی این کار با سختی‌های فراوانی مواجه است.

معلمان و دانش‌آموزان برای این کار از پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع سبب می‌شود تا این فرایند مشکلاتی را به خود ببیند.

ارسال پیام‌های بسیار در قالب تصویر یا فایل PDF در گروه درسی باعث می‌شود تا گاهاً برخی از تکالیف دیده نشوند. همچنین اینگونه ارسال شدن تکالیف برای معلم ایجاد سردرگمی می‌کند!

وبلایت اما با اینکه خود برای کارایی ساده‌تر در قالب یک پیام‌رسان فعالیت می‌کند، برای حل اینگونه مشکلات،‌ راه حل خلاقانه‌ای درنظر گرفته است و آن قابلیت تکلیف است.

قابلیت تکلیف در وبلایت

قابلیت تکلیف وبلایت به این شکل است که معلم برای تعیین تکالیف، بدون نیاز به ایجاد لینک یا تغییر پلتفرم، قابلیت تکلیف را در کانال شخصی خود یا گروه درسی اجرا می‌کند.

معلم پس از تعیین نام و موعد شروع و پایان تکلیف، می‌تواند تعداد سوالات، جمع نمرات، زمان تکلیف را مشخص کرده و سپس فایل PDF‌ تکلیف را بارگذاری کنند.

تکلیف در روز و ساعت موردنظر شروع شده و تمامی دانش‌آموزان پس از پاسخگویی به سوالات تکلیف می‌توانند، فایل PDF پاسخ خود را جهت تصحیح توسط معلم بارگذاری کنند و در همان لحظه فایل پاسخ‌های صحیح تکالیف را که معلم در صورت تمایل بارگذاری نموده، دانلود و دریافت کنند.

بدین صورت تمامی تکالیف ارسالی توسط معلم دیده می‌شود و گروه درسی توسط حجم بسیار فایل‌های ارسالی توسط دانش‌آموزان نابسامان نخواهد شد.

دیگر امکانات وبلایت

آزمون پلاس

کلاس آنلاین

آزمون تشریحی