شرایط و قوانین

استفاده و جستجوی شما در پیامرسان وبلایت با مسئولیت شخصى خود شما صورت مىگیرد. وبلایت تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیرمستقیم و کیفرى ناشى از دسترسى و استفاده شما از آن ندارد. سیستم خرید در وبلایت به صورت شارژ کیف پول است و پس از شارژ حساب اعتباری خود در وبلایت میتوانید نسبت به انواع خرید اعم از آزمون، جزوه، کتاب واقدام نمایید.

شما از طریق وبلایت می‌توانید به ساده‌ترین شکل ممکن درآمدزایی کنید. با پر کردن فیلد قیمت هر یک از سه اپلیکیشن آزمون، کلاس آنلاین و جزوه فرآیند کسب درآمد شما شروع می‌شود. ۱۵ درصد از درآمد شما به عنوان هزینه خدمات ارائه شده توسط وبلایت کسر شده و مابقی قابل تسویه است. فرآیند تسویه شنبه هر هفته با هماهنگی پشتیبانی انجام می‌شود. شما می‌توانید با پشتیبانی از طریق منو ولایت و گزینه پشتیبانی اقدام کنید.

سهم وبلایت مشابه اکثر پلتفرمهای حاوی اپلیکیشن مانند کافه بازار، گوگل پلی و اپل استور، ۱۵ درصد از هر تراکنش میباشد. این سهم از هر تراکنش کم شده و باقی آن به اعتبار کاربر افزوده میگردد.

وبلایت هیچگونه تعهد و یا مسئولیتى در قبال آزمونهای ثبت شده توسط کاربران در این سایت به عهده نمیگیرد. آزمونها در سایت، توسط کاربرانی ثبت میشوند که هیچ نوع رابطهی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند. مسئولیت مستقیم آزمون ثبت شده، با کاربر ثبت کننده آن میباشد و صحت و سقم آن توسط وبلایت ادعا و یا تضمین نمیشود.

وبلایت به خودی خود وارد حوزه تولید محتوا نخواهد شد و این تضمین را به کاربرانی که تولید محتوا میکنند (اعم از معلمین، ناشران و …) خواهد داد که رسالت وبلایت ایجاد یک پلتفرم با ابزارهای متنوع است که در اختیار تولید کنندههای محتوا قرار میگیرد.

در صورتی که کاربران مقررات وبلایت را رعایت ننمایند یا به هشدارهای مدیریت و کارشناسان در راستای فعالیت حرفهای در سایت بیتوجهی نمایند یا به هر شکلی اسباب مزاحمت و اهانت یا بی احترامی به هر شخصی (حقیقی و حقوقی) شوند، پروفایل آنان غیرفعال یا مسدود میگردد و امکان فعالیت در وبلایت را نخواهند داشت.